Svenska länkar

 

Region Uppsala, nätverksträff 2012
http://www.lul.se/sv/Kultur/Cultural-planning1/Cultural-Planning/

 

Cultural planning i Floda
http://www.radar-arkplan.se/projekt/floda/

 

Dialog i stadsbyggandet, Mistra Urban Future
https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/dialog_i_stadsbyggandet_-_forskningsoversikt_och_praktiska_exempel_fran_kommuner_i_sverige.pdf

 

Cultural planning på Tjörn
http://www.tjorn.se/byggabomiljo/samhallsplanering/oversiktligplanering/samhallsplaneringmedmedborgarnaifokus/culturalplanning.4.38d4766a131cfd55c4b8000713.html

 

Att vaska guld på Tjörn – en Cultural planning process under lupp, Marie Bergdahl
http://www.kryss.no/resources/12/files/92/att_vaska_guld_pa_tjorn[1].pdf

 

Att fånga Bodens själ
https://www.sigmar.se/att-fanga-bodens-sjal/

 

Cultural planning i Kronoparken, Karlstad
http://www.ettoppnarekronoparken.se/om/cultural-planning/

 

Hallå där – Christina Hjorth!
http://www.adasweden.se/artikel/halla-dar-christina-hjort/

 

Utvecklingsplan för Ringsberg/Kristineberg, Växjö
http://vaxjo.se/download/18.6c262fc415d3ab3bbe872f6d/1500897147501/utvecklingsplan_ringsberg_kristineberg.pdf

 

Samhällets skattkarta, Franco Bianchini
http://www.noll27.se/2012/07/samhallets-skattkarta/

 

Inkluderande medborgarskap – exemplet Norrby, Borås
https://www.hb.se/PageFiles/1326/Rapport34.pdf

 

Hållbar stadsutveckling – den kulturella dimensionen, Boverket
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2013/bilaga-1-hallbar-stadsutveckling-den-kulturella-dimensionen.pdf

 

 

Program Nordic Urban Laboratory 2016

http://www.culturalplanninglaboratory.se/sites/default/files/nyhetsbrev/Nordic%20Urban%20Laboratory%20program.pdf

 

 

Internationella länkar

 

Noema Culture and Place Mapping, Lia Ghilardi, London
http://www.noema.org.uk

 

Cultural planning Tool Kit, Kanada
https://www.creativecity.ca/database/files/library/cultural_planning_toolkit.pdf

 

Cultural planning process, Ontario
http://www.mtc.gov.on.ca/en/culture/cul_planning_process.shtml

 

 

8 tips to survive a Cultural planning process by Sarah Lawson
https://blog.americansforthearts.org/2013/04/18/8-tips-to-survive-a-cultural-planning-process

 

Arts and planning toolkit
http://artsandplanning.mapc.org/planning-practices/cultural-planning/

 

Cultural planning i Finland
https://slideplayer.se/slide/2462984/

 

 

Filmlänkar

 

What is Cultural planning? Lia Ghilardi, Noema Research

https://www.youtube.com/watch?v=x73kZbZntOk&frags=pl%2Cwn

 

Christina Hjorth, Cultural planning så in i Norden
https://www.youtube.com/watch?v=65wE_qtmWNI&frags=pl%2Cwn

 

Tinna Harling, planarkitekt Tjörns kommun "Att utgå från platsens själ i planering" på seminariet "Metoder för kulturmiljö i planeringsprocesser", RAÄ
https://www.youtube.com/watch?v=D25NgXwNTtM

 

Cultural places & Cultural policies, Franco Bianchini

https://www.youtube.com/watch?v=sLzwThwwnwk&frags=pl%2Cwn

 

Cultural planning på Tjörn, Evike Sandor, kultur- och fritidschef
https://www.youtube.com/watch?v=_wI8va16D3U&frags=pl%2Cwn

 

Rita Davies, Transforming Communities through Cultural Planning

https://www.youtube.com/watch?v=rSAfE13FrnA&frags=pl%2Cwn

© 2023 by Pearl & Fox. Proudly created with Wix.com