Seminariet på Garveriet i Floda den 16 okt
”CULTURAL PLANNING OCH PLATSENS MÖJLIGHETER
-Kultur och samverkan som motor i platsutveckling”

 

Föreningen för Cultural Planning i Sverige bjöd in till ett  seminarium den 16 oktober  2020. Programmet gav exempel på metoder och platser som utvecklas med kulturperspektiv. En inblick gavs i vad politiken för gestaltad livsmiljö innebär och en rundtur på Garveriet i Floda. Garveriet är ett spännande exempel på hur en ort kan utvecklas med hjälp av cultural planning metoden - och samarbete! 

 

Ett 25-tal personer var med på plats och lika många var med digitalt.

 

Erica Månsson, föreningens ordförande, inledde seminariet. Därefter berättade före detta flodabon David Anthin, mannen bakom tre lerumsrevyer, om hur det var att växa upp i Floda. David Anthin var sedan moderator ihop med Tinna Harling, som båda är styrelseledamöter i föreningen för cultural planning i Sverige.

 

Därefter berättade Joakim Forsemalm, Radar Arkitektur & planering om Cultural planning processen i Floda, som föregick den arkitekttävling som gick av stapeln 2013 och där bland annat Sveriges riksarkitekt Helena Bjarnegård satt i juryn. Oskar Ivarsson som driver Mareld landskapsarkitekter i Göteborg, var en av vinnarna i tävlingen. Han var 2013 nyinflyttad till Floda och deltog i tävlingen över Floda centrum. Han kom på andra platsen men har sedan både arbetat vidare med de vinnande teamet som bestod av Hosper och Mandaworks och på egen hand ihop med ett stort antal andra personer i Floda, bland annat Jonas Brandström som är dagens ägare till Garveriet. På så sätt har han funnits med som en röd tråd i utvecklingen av Floda. Oskar berättade på seminariet om hur det gått efter arkitekttävlingen och om landskapsarkitekturens och samverkans roll i samhällsutvecklingen. Erik Berg från Inobi gjorde sedan en intressant presentation om det resilienshus han ritat på den sk ”pizzatomten” i anslutning till Garveriet.

 

Efter fikapausen gick fokuset över på Gestaltad Livsmiljö och Linda Kummel som är enhetschef för ArkDes Think Tank, berättade om Gestaltad Livsmiljö och dess mål om samverkan och platsutveckling. Därefter talade Björn Ohlén från Västra Götalands regionen om hur en region kan stödja lokal utveckling och om projektet Hållbara platser. Därefter berättade Liv Sonntag, som är landskapsarkitekt och som ihop med sin man Kalle Väveriet i Uddebo om Väveriet i Uddebo och hur man kan skapa utveckling på landsbygden. Liv, ihop med Björn Ohlén avslutade sedan med att berätta om en projektansökan om att utveckla landsbygdernas gestaltade livsmiljöer, som de arbetar ihop med, tillsammans med Nils Björling på Chalmers och Tinna Harling.

                        

Seminariet avslutades med en rundvandring på Garveriområdet med arkitekten Jenny Nyström från Kjellgren Kaminsky som har ritat den nya kyrkan och ombyggnadsprojektet av Garveriet.

 

Seminariet filmades och materialet kommer läggas ut på föreningens hemsida inom 1 månad: https://www.culturalplanningsweden.org

 

Med stöd från:
 

 

 

 

Februari 2020: föreningen deltar på Folk och Kultur i Eskilstuna med seminariet Hur kan Cultural planning användas för att utveckla lokalsamhällen och för att synliggöra kulturella kvaliteter som finns på en plats? 

Simon Roos och 
Erica Månsson

 

Ta del av presentationen här

Under våren utkom föreningen med sitt första nyhetsbrev. Ta del av nyhetsbrevet här 
Som medlem får du automatiskt våra kommande nyhetsbrev. Läs mer om hur du eller din organisation blir medlem här

 

 

Okt 2019: föreningen deltar på piazzan på SKR:s kulturkonferens i Halmstad. 
 

© 2023 by Pearl & Fox. Proudly created with Wix.com