top of page

 

Förening & Nätverk​

Föreningen för Cultural planning Sverige är en ideell förening vars syfte är att samla och sprida kunskap om metoden. Syftet är också att utgöra en nationell plattform för utbyte av erfarenheter, kunskap och nätverksbygge. 

 

Föreningen är en riksförening som är öppen för enskilda personer, organisationer, företag, kommuner och regioner/län som är intresserade av metoden och som vill stödja idéen om att få in kulturella aspekter i samhällsplaneringen. Genom att delta som medlem får du tillgång till ytterligare material, tips och råd, kontakt med nätverket och kan också engagera dig i olika aktiviteter och få inbjudningar till konferenser och seminarier.

 
Ordförande är Sabina Jallow, landskapsarkitekt och universitetsadjunkt på Malmö universitet.

Övriga styrelsemedlemmar är:

Kerstin Lundberg, tidigare kulturexpert på SKL
Mathias Holmberg, utvecklingsledare och kreativ producent
Tinna Harling, arkitekt och konsult

Simon Roos, regional kulturutvecklare
David Anthin, litteraturvetare och konsult

Erika Månsson, konsult inom kulturstrategisk planering
Anna Sommardal, stads- och platsutvecklare

Felicia Wilén, landskapsarkitekt

Nationella nätverket för Cultural planning bildades 2007 under den så kallade Tylösandsveckan. Initiativtagare var Kerstin Lundberg, dåvarande kulturexpert på SKL, och Erica Månsson, dåvarande kulturchef i Kronobergs läns landsting.

Eftersom intresset för att veta mer om cultural planning var stort så beslöt man att bilda ett nätverk för att skapa ett forum där intresserade skulle kunna mötas och få mer kunskap och utbyta idéer. Nätverket har sedan dess träffats två gånger per år på olika platser i Sverige.

Föreningen för Cultural Planning i Sverige
Organisationsnummer: 802487–5349

Bankgiro: 237-1615

SWISH: 123 204 93 02

bottom of page