top of page
  • Writer's pictureOsa Isacson

Nyhetsbrev #1

Updated: Oct 28, 2020

Nyhetsbrev #01 – Mars 2020 Välkommen till det första nyhetsbrevet från Föreningen för Cultural Planning i Sverige. Föreningen har nystartat efter att varit mindre aktiv ett par år. Den startade som ett nätverk för kommuner och regioner intresserade av Cultural Planning. Nätverket lade grunden till en nationell förening med syftet att vara en kunskapsplattform för att stärka kulturperspektivet inom samhällsplaneringen. Nätverksträff på Garveriet i Floda om ”CULTURAL PLANNING OCH PLATSENS MÖJLIGHETER - kultur och samverkan som motor i platsutveckling” 16 oktober Den 16 oktober bjuder Föreningen för Cultural Planning in till seminarium kl 12-17. Programmet ger exempel på metoder och platser som utvecklas med kulturperspektiv. En inblick i vad politiken för gestaltad livsmiljö innebär och en rundtur på Garveriet i Floda där nätverksträffen äger rum ingår också, liksom samtal och möten mellan alla som arbetar med och/eller är intresserade av kultur i samhällsplanering.  Vad är Cultural Planning? Metoder för Cultural Planning erbjuder konkreta verktyg för att genomföra en kartläggning och analys av platser, men det är ingen genväg eller generisk lösning. Att planera med kulturperspektiv innebär också att arbeta långsiktigt och inkluderande, där människan sätts i centrum.  Cultural Planning identifierar och analyserar  kulturperspektiv på en plats genom att koppla det till pågående processer för planering och utveckling. Cultural planning är lika mycket ett förhållningssätt som ett verktyg för att stärka platsens kultur, och fånga dess själ.  ”You can’ think of a city without thinking about culture because what is the DNA of a place? It is who we are, where we are, where we are from and where we might go.” Charles Landry, author of Art of City Making Föreningen för Cultural Planning har bidragit till att stärka kunskapen i planering och skapat plattform för utbyte av erfarenheter och lärdomar. De kommuner och regioner som arbetat med Cultural Planning har anpassat metoder och arbetssätt efter sina specifika utmaningar och sammanhang. Därför är det idag inte en utan flera olika metoder som ständigt kan utvecklas vidare. Därför vill föreningen också skapa möten mellan samhällets sektorer, mellan forskning och praktik som lyfter kulturens roll i riktning mot en hållbar utveckling. Bli medlem i föreningen! Föreningen för Cultural Planning i Sverige startade som ett nätverk för i första hand kommuner och regioner intresserade av metoden Cultural Planning. Numera vänder sig föreningen brett till ALLA som är intresserade av att stärka kulturperspektivet inom samhällsutvecklingen. Ett medlemskap i föreningen kostar 200 kronor per år för enskilda personer, 700 kronor för företag, kommuner och andra organisationer. Genom att bli medlem stödjer man arbetet med att sprida och utveckla Cultural Planning som metod.  Som medlem får man tillgång till det rikstäckande nätverket och fördjupat kunskapsmaterial samt möjligheter att samverka med andra organisationer och information om nätverksträffar. De nätverksträffar som föreningen arrangerar, nu närmast på Garveriet i Floda den 16 oktober 2020, är bra tillfällen att hålla sig uppdaterad kring vad som sker på området. Som medlem får du alltid tillgång till dessa fullmatade nätverksträffar till rabatterat pris.  Inbetalning och medlemsansökan via bankgiro 237 – 1615 eller SWISH 123 204 93 02. Märk inbetalningen med ditt namn och eventuell organisation/företag. Skicka även mejl till maria.lindgren@regionvastmanland.se med dina kontaktuppgifter. Kontakt och information www.culturalplanningsweden.org Föreningen för Cultural Planning i Sverige Organisationsnummer: 802487–5349 Bankgiro: 237-1615 SWISH: 123 204 93 02
50 views0 comments

Comments


bottom of page