top of page
  • Writer's picturesimonroos1

Malmöborna bjuds in till idégenerering och prototypbygge, 22/9 kl. 19:00– 21:00Mapping som metod ledde fram till Pop-up-pizza-kulturplanerings-workshop!


Studenterna på kandidatutbildningen Arkitektur, visualisering och kommunikation, Malmö universitet, har arbetat med kartläggning och observationer i stadsrummet som del av undervisningen. Nu satsar Malmö stad på nybyggnation i stadsdelarna Nyhamnen och Rosengård. För att ta vara på studenternas platsspecifika kunskap görs en workshop som del av Malmö stads arkitekturmånad.


Malmöborna bjuds in till idégenerering och prototypbygge; hur gör vi levande stadsrum i Nyhamnen? Med hjälp av en pop-up-destination etableras den nya stadsdelen i Malmöbornas medvetande.


På plats, i stadsrummet, startar vi samtal om kulturen som motor i stadsplanering. Med metoden "tillfällig användning" startar vi Nyhamnens nya stadsliv. Föreningen för Cultural planning Sverige vill ta till vara kunskapen hos Malmö universitets alumninätverk AVKSchool för att bygga upp en idébank av stadsrumsmöbler som stöttar tillfällig användning och folkliv i stadens gemensamma rum. I workshop-format prövar vi hur mycket små tillägg i den byggda miljön kan stötta folkliv och signalera till Malmöborna "välkomna att använda stadsrummet"! Sedan samlar vi idéerna som visuella beskrivningar i digitalt tidningsformat. Insamlingen publiceras på föreningens hemsida samt i sociala media.


Workshopen är del av Malmös arkitekturmånad Malmö in the making. Huvudarrangör: Föreningen för Cultural planning i Sverige

Medarrangörer: MAU-alumninätverket AVKSchool samt Pizzeria Dal Sud


Alumninätverket AVK-school träffas på Malmö universitet 17.00-18.30 för mingel och mini-mini föreläsningar. Inbjudna föreläsare är: Björn Förstberg och Mikael Ling, från arkitektkontoret Förstberg Ling. Daniel Feldman, från arkitektkontoret ZITA samt medverkande i det utforskande projektet om Nyhamnen, Power of places Team Layered. Catharina Dahl och Malin Wolter, från arkitektkontoret Fabel arkitektur. Denna del av programmet ingår inte i det offentliga programmet för Malmö in the making. Vill du vara med? E-posta vår ordförande, Sabina, sabina.jallow@mau.se.

34 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page