top of page
  • Writer's pictureOsa Isacson

Seminarie - ”Cultural Planning & Platsens Möjligheter"

Updated: Nov 4, 2020

Föreningen för Cultural Planning i Sverige bjöd den 16 oktober  2020 in till seminariet ”CULTURAL PLANNING OCH PLATSENS MÖJLIGHETER - Kultur och samverkan som motor i platsutveckling”.


Programmet gav exempel på metoder och platser som utvecklas med kulturperspektiv. En inblick gavs i vad politiken för gestaltad livsmiljö innebär och en rundtur på Garveriet i Floda. Garveriet är ett spännande exempel på hur en ort kan utvecklas med hjälp av cultural planning metoden - och samarbete! 

Ett 25-tal personer var med på plats och lika många var med digitalt.

Erica Månsson, föreningens ordförande, inledde seminariet. Därefter berättade före detta flodabon David Anthin, mannen bakom tre lerumsrevyer, om hur det var att växa upp i Floda. David Anthin var sedan moderator ihop med Tinna Harling, som båda är styrelseledamöter i föreningen för cultural planning i Sverige.

Därefter berättade Joakim Forsemalm, Radar Arkitektur & planering om Cultural planning processen i Floda, som föregick den arkitekttävling som gick av stapeln 2013 och där bland annat Sveriges riksarkitekt Helena Bjarnegård satt i juryn. Oskar Ivarsson som driver Mareld landskapsarkitekter i Göteborg, var en av vinnarna i tävlingen. Han var 2013 nyinflyttad till Floda och deltog i tävlingen över Floda centrum. Han kom på andra platsen men har sedan både arbetat vidare med de vinnande teamet som bestod av Hosper och Mandaworks och på egen hand ihop med ett stort antal andra personer i Floda, bland annat Jonas Brandström som är dagens ägare till Garveriet. På så sätt har han funnits med som en röd tråd i utvecklingen av Floda. Oskar berättade på seminariet om hur det gått efter arkitekttävlingen och om landskapsarkitekturens och samverkans roll i samhällsutvecklingen. Erik Berg från Inobi gjorde sedan en intressant presentation om det resilienshus han ritat på den sk ”pizzatomten” i anslutning till Garveriet.

Efter fikapausen gick fokuset över på Gestaltad Livsmiljö och Linda Kummel som är enhetschef för ArkDes Think Tank, berättade om Gestaltad Livsmiljö och dess mål om samverkan och platsutveckling. Därefter talade Björn Ohlén från Västra Götalands regionen om hur en region kan stödja lokal utveckling och om projektet Hållbara platser. Därefter berättade Liv Sonntag, som är landskapsarkitekt och som ihop med sin man Kalle Väveriet i Uddebo om Väveriet i Uddebo och hur man kan skapa utveckling på landsbygden. Liv, ihop med Björn Ohlén avslutade sedan med att berätta om en projektansökan om att utveckla landsbygdernas gestaltade livsmiljöer, som de arbetar ihop med, tillsammans med Nils Björling på Chalmers och Tinna Harling.

Seminariet avslutades med en rundvandring på Garveriområdet med arkitekten Jenny Nyström från Kjellgren Kaminsky som har ritat den nya kyrkan och ombyggnadsprojektet av Garveriet.

Seminariet filmades och materialet kommer läggas ut på föreningens hemsida inom 1 månad.

198 views0 comments

コメント


bottom of page