top of page
  • Writer's pictureOsa Isacson

Folk & Kultur i Eskilstuna

Februari 2020: föreningen deltar på Folk och Kultur i Eskilstuna med seminariet Hur kan Cultural planning användas för att utveckla lokalsamhällen och för att synliggöra kulturella kvaliteter som finns på en plats? 


Ta del av presentationen här


21 views0 comments
bottom of page