top of page
  • Sabina Jallow

Nyhetsbrev #07 – december 2023

I senaste nyhetsbrevet kan du läsa om: 

:: Intervju med Felicia Wilén, vår nya ledamot

:: Malmö in the making

:: Urbansociologen Lia Ghilardi


 


Felicia Wilén

:: Intervju med Felicia Wilén, vår nya ledamot

Hej Felicia, vad tänker du om kulturplaneringens roll i det hållbara samhället?

Hej! Cultural planning-metoden har en väldigt viktig utgångspunkt – att identifiera en plats existerande värden. Vi kan inte fortsätta bygga stad som vi har gjort, utan förankring i platsen, människan och kulturen. Ett hållbart samhälle börjar där vi står, och vi måste bli bättre på att använda det vi redan har, något som cultural planning-metoden kan hjälpa till med. Metoden linjerar också bra med hur en kommun arbetar samt med hur en planeringsprocess fungerar. Det är en viktig kvalitet.

Vill du berätta lite mer om Pop-up-pizza-kulturplanerings-workshop!?

Gärna! När Malmö stad utlyste arkitekturmånad som en del av Malmö in the making ville vi passa på att testa hur vi med hjälp av tillfällig användning kan etablera en plats i malmöbornas medvetande. Genom inventering av Nyhamnen, Malmös nästa stora utbyggnadsprojekt, identifierade vi Smörkajen att jobba vidare med. Vi bjöd in malmöborna till att utforska platsen genom prototypbygge med mat och samtal.


Nyhamnen i Malmö, ett stadsrum utforskas. Alumninätverket-AVK testar möbelprototyper. Evelina och Majida bakar napolitanska pizzor i ugn från pizzeria Dal Sud. Foto: Werner Nystrand. 

:: Malmö in the making

Under 2023 utforskade Malmö stads projekt Malmö in the making vad stadens rum, arkitektur och kultur betyder för Malmöborna och hur vi tillsammans kan forma stadens utveckling. Föreningens styrelseledamöter Mathias Holmberg och Anna Sommardal deltog med programpunkter i Limhamns hamnområde och i Lindängen.


Mikaela Karlsson, Ellinor Portinson och Mathias Holmberg. (Foto: Rebecca Averdal)

 


:: Urbansociologen Lia Ghilardi

Använder metoden Cultural planning

Lia Ghilardi har sin hemvist i London men arbetar med europeiska projekt. Alltid i samarbete med en lokalt förankrad grupp och i ett platsbundet nätverk. Exempelvis i New European Bauhausprojektet Norr är hemma för mig (2021) och Strategi Kronoberg (2005). Strategin för Kronoberg är en av de första gångerna som metoden Culture planning används i Sverige. Strategien föranleddes av tre workshops med Lia Ghilardi, en varje år.Lia Ghilardi föreläser, Local DNA Mapping: The Key To Successful Cultural Planning på Nordic Urban Lab 2018: Läs mer om Lia Ghilardi och kulturplaneringsorganisationen Noema.

90 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page