Föreningen för Cultural planning Sverige är en nationell kunskapsplattform vars syfte är att stärka kulturperspektivet inom samhällsplaneringen.

24 april 2020 bjuder föreningen in till seminarium i Floda. Läs mer under Aktuellt. 

Cultural planning syftar till att fånga en plats själ. Det är en metod som bygger på lokalt engagemang och kartläggning av en plats kulturella kvaliteter. Processen skapar samverkan, aktiviteter och leder fram till en handlingsplan eller idébank. Dessa kopplas till strategiskt arbete inom olika fält, tex. översiktsplanearbete, näringslivsutveckling, kulturplanering eller visionsarbete. Målet är att öka det lokala samarbetet och minska avståndet mellan kultur och samhällsplanering.

 

Christina Hjorth, grundare

Grundtanken i Cultural planning har påverkat sättet att tänka kring kulturens roll i samhällsutvecklingen.