Föreningen för Cultural planning Sverige är en nationell kunskapsplattform vars syfte är att stärka kulturperspektivet inom samhällsplaneringen.

Seminariet på Garveriet i Floda den 16 okt
”CULTURAL PLANNING OCH PLATSENS MÖJLIGHETER
-Kultur och samverkan som motor i platsutveckling”

 

Föreningen för Cultural Planning i Sverige bjöd in till ett  seminarium den 16 oktober  2020. Programmet gav exempel på metoder och platser som utvecklas med kulturperspektiv. En inblick gavs i vad politiken för gestaltad livsmiljö innebär och en rundtur på Garveriet i Floda. Garveriet är ett spännande exempel på hur en ort kan utvecklas med hjälp av cultural planning metoden - och samarbete! 

 

Ett 25-tal personer var med på plats och lika många var med digitalt.


Läs mer under Aktuellt. 

  • Facebook

Följ oss på Facebook

Cultural planning syftar till att fånga en plats själ. Det är en metod som bygger på lokalt engagemang och kartläggning av en plats kulturella kvaliteter. Processen skapar samverkan, aktiviteter och leder fram till en handlingsplan eller idébank. Dessa kopplas till strategiskt arbete inom olika fält, tex. översiktsplanearbete, näringslivsutveckling, kulturplanering eller visionsarbete. Målet är att öka det lokala samarbetet och minska avståndet mellan kultur och samhällsplanering.

 

Christina Hjorth, grundare

Grundtanken i Cultural planning har påverkat sättet att tänka kring kulturens roll i samhällsutvecklingen.
 
 
 

© 2023 by Pearl & Fox. Proudly created with Wix.com