top of page

Föreningen för Cultural planning Sverige är en nationell kunskapsplattform vars syfte är att stärka kulturperspektivet inom samhällsplaneringen

Grundtanken i Cultural planning har påverkat sättet att tänka kring kulturens roll i samhällsutvecklingen

- Christina Hjorth, grundare

About
Agenda
IMG_4974.jpeg

READY?

SET

GO!

VAD ÄR
CULTURAL PLANNING?

Cultural planning är en metod för samhällsutveckling med kulturella förtecken

Cultural planning syftar till att fånga en plats själ.

Det är en metod som bygger på lokalt engagemang och kartläggning av en plats kulturella kvaliteter. Processen skapar samverkan, aktiviteter och leder fram till en handlingsplan eller idébank. Dessa kopplas till strategiskt arbete inom olika fält, tex. översiktsplanearbete, näringslivsutveckling, kulturplanering eller visionsarbete. Målet är att öka det lokala samarbetet och minska avståndet mellan kultur och samhällsplanering.

Image-empty-state.png

21 september 2023

Malmöborna bjuds in till idégenerering och prototypbygge, 22/9 kl. 19:00– 21:00

Mapping som metod ledde fram till Pop-up-pizza-kulturplanerings-workshop! Studenterna på kandidatutbildningen Arkitektur, visualisering...

Image-empty-state.png

10 september 2023

Nyhetsbrev #6

Läs nyhetsbrevet om Kultursamverkansutredningen och Cultural Planning som metod för urbana sociala innovationer.

Image-empty-state.png

15 mars 2023

Årsmöte i föreningen, 19 april 2023

Onsdag, 19 april, 2023 19.00 - 20.00 Plats: Teams Kallelse till årsmöte för Föreningen för Cultural planning i Sverige 2023 Onsdagen den...

Image-empty-state.png

25 september 2022

Föreläsning: Kulturkraft och platsutveckling

Välkomna till föreläsning och samtal om kulturens kraft i det offentliga rummet och i platsers utveckling.

Image-empty-state.png

3 april 2022

Årsmöte och föreläsningar, 26 april 2022

Tisdag, 26 april, 2022 16.00 - 19.00 (föreläsningar kl 17:00-18:00) Plats: Teams Välkomna till föreningens årsmöte som också bjuder på...

Image-empty-state.png

24 mars 2021

Kraftsamling för ett hållbart Sjöbo + årsmöte

Välkomna den 16 april till föreningens årsmöte och en öppen föreläsning om medskapande och kultur i hållbar områdesutveckling i Borås Stad.

Image-empty-state.png

16 mars 2021

Nyhetsbrev #02

Nyhetsbrev #02 – Mars 2021 Välkommen till Föreningen för Cultural Planning i Sverige och vårt nyhetsbrev! Föreningen för Cultural...

Image-empty-state.png

28 oktober 2020

Seminarie - ”Cultural Planning & Platsens Möjligheter"

Föreningen för Cultural Planning i Sverige bjöd den 16 oktober  2020 in till seminariet ”CULTURAL PLANNING OCH PLATSENS MÖJLIGHETER -...

Image-empty-state.png

1 mars 2020

Nyhetsbrev #1

Nyhetsbrev #01 – Mars 2020 Välkommen till det första nyhetsbrevet från Föreningen för Cultural Planning i Sverige. Föreningen har...

Image-empty-state.png

5 februari 2020

Folk & Kultur i Eskilstuna

Februari 2020: föreningen deltar på Folk och Kultur i Eskilstuna med seminariet Hur kan Cultural planning användas för att utveckla...

Sponsors

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

YOUTUBE