Föreningen för Cultural planning Sverige är en nationell kunskapsplattform vars syfte är att stärka kulturperspektivet inom samhällsplaneringen.

Välkommen till seminarium på Garveriet i Floda 16 okt
”CULTURAL PLANNING OCH PLATSENS MÖJLIGHETER
-Kultur och samverkan som motor i platsutveckling”


Läs mer under Aktuellt. 

Cultural planning syftar till att fånga en plats själ. Det är en metod som bygger på lokalt engagemang och kartläggning av en plats kulturella kvaliteter. Processen skapar samverkan, aktiviteter och leder fram till en handlingsplan eller idébank. Dessa kopplas till strategiskt arbete inom olika fält, tex. översiktsplanearbete, näringslivsutveckling, kulturplanering eller visionsarbete. Målet är att öka det lokala samarbetet och minska avståndet mellan kultur och samhällsplanering.

  • Facebook

Följ oss på Facebook

 

Christina Hjorth, grundare

Grundtanken i Cultural planning har påverkat sättet att tänka kring kulturens roll i samhällsutvecklingen.
 
 
 

© 2023 by Pearl & Fox. Proudly created with Wix.com