top of page
  • Mathias Holmberg

Kraftsamling för ett hållbart Sjöbo + årsmöte

Fredag, 16 april, 2021

14.00 - 16.00 Teams (länk finns nedan)

 

Välkomna till föreningens årsmöte som också bjuder på en föreläsning om medskapande och kultur i hållbar områdesutveckling. Föreläsningen är öppen för alla och vi välkomnar så klart nya medlemmar att ansluta sig till Föreningen för Cultural Planning i Sverige.


Kraftsamling för ett hållbart Sjöbo

Borås Stad bedrev under perioden 2018-2020 en innovativ och förvaltningsövergripande satsning med ambitionen att utveckla Sjöbo till en mer attraktiv och välmående stadsdel som sjuder av positiva initiativ med rikt kultur- och fritidsutbud. Detta genomfördes bland annat genom etablerandet av ett Medborgarlabb där fokus låg på att utveckla Sjöbo i medskapande med de som bor och verkar i området och främja mellanmänskliga möten över kultur- och åldersgränser. Dialogen har varit det främsta verktyget och inledningen på en tillitsresa som byggt på att skapa förtroenden och relationer mellan staden och människorna på Sjöbo.

Medverkande från Borås Stad: Eva-Lotta Franzén, kulturchef och Pia Essunger, projektledare


Program

14.00 - 14.45 Årsmötesförhandlingar

14.45 - 15.00 Paus

15.00 - 15.10 Introduktion till Cultural Planning. Tinna Harling, vice ordförande och arkitekt

15.10 - 15.45 Föreläsning : Kraftsamling för ett hållbart Sjöbo i Borås stad - ett innovationsprojekt med kulturella förtecken. Eva-Lotta Franzén, kulturchef och Pia Essunger, projektledare

15.45 - 16.00 Frågor och diskussionÅrsmöteshandlingar


Medlemskap

Alla är välkomna till mötet, såväl nya som redan anslutna medlemmar. Här finns mer information om hur du som privatperson eller din organisation kan bli medlem.

110 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page